Προφίλ

Ελλάδα

Στην ΠρομεταλΜπακλη διαθέτουμε σήμερα δύο ξεχωριστά κέντρα επεξεργασίας Λευκοσιδήρου και Ανοξείδωτου Χάλυβα στην Δυτική Αττική και μια τρίτη μονάδα εμπορίας και διανομής προϊόντων στην Θεσσαλονίκη. Είμαστε το μεγαλύτερο κέντρο επεξεργασίας Ανοξείδωτου Χάλυβα στα Βαλκάνια, και ένα απο τα μεγαλύτερα ανεξάρτητα κέντρα Λευκοσιδήρου στην Ευρώπη, με έτος ίδρυσης το 1950. Δραστηριοποιούμαστε με συνέπεια και στις δύο αγορές μετάλλων εξυπηρετώντας με επιτυχία τους πελάτες μας και υποστηρίζοντας τις προσπάθειες τους για συνεχή εξέλιξη και επιτυχία.

Στην ΠρομεταλΜπακλη η ιδιοκτησία και η διοίκηση είναι οικογενειακή και ασκείται σήμερα από την τρίτη γενιά ιδιοκτητών. Με ένα σύνολο 26.000 τ.μ. αποθηκευτικών και παραγωγικών εγκαταστάσεων, με ένα σταθερά υψηλό, πάνω από 20.000 τόνους, όγκο αποθεμάτων, 78.500.000€ επενδεδυμένα ίδια κεφάλαια καθώς και με τις μεγάλες δυνατότητες παροχής εξειδικευμένης εξυπηρέτησης, φιλοδοξούμε να είμαστε ο προτιμητέος προμηθευτής για κάθε πελάτη-συνεργάτη είτε στον χώρο του Λευκοσιδήρου είτε του Ανοξείδωτου Χάλυβα.

Ο ρόλος μας είναι να γεφυρώνουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο το κενό μεταξύ της μεγάλης κλίμακας παραγωγής των Χαλυβουργείων και των εξειδικευμένων αναγκών των πελατών μας, προσφέροντας τους υψηλής ποιότητας προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές, βοηθώντας τους με αυτό τον τρόπο να ξεχωρίζουν στην δική τους αγορά.

Ο στόχος μας είναι να είμαστε η πρώτη επιλογή για κάθε επιχείρηση που αναζητά προμηθευτή Λευκοσιδήρου ή Ανοξείδωτου Χάλυβα στη γεωγραφική περιοχή μας. Επιπρόσθετα, η αποδεδειγμένη εμπειρία μας, οι υποδομές μας καθώς και η μοναδική γεωγραφική μας θέση, καθιερώνουν την ΠρομεταλΜπακλη ως ένα Ευρωπαϊκού επιπέδου κέντρο υπηρεσιών Λευκοσιδήρου και Ανοξείδωτου Χάλυβα στην ευρύτερη περιοχή της ΕΜΕΑ (Νοτιοανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική). Παράλληλα επεκτείνουμε συνεχώς την πελατειακή μας βάση, αναπτύσσοντας μια καλά ισορροπημένη διεθνή παρουσία.

Ισπανία

Η διοίκηση της ΠρομεταλΜπακλη απέκτησε (το 2018) τον έλεγχο, το management και την πλειοψηφία των μετοχών της COMESA SA, σε κοινοπραξία με την μεγαλύτερη παγκοσμίως εταιρία παραγωγής χάλυβα την ArcelorMittal η οποία κατέχει το υπόλοιπο των μετοχών.

H COMESA (Comercial de Hojalata y Metales SA) είναι το μεγαλύτερο κέντρο κοπής ρολών Λευκοσιδήρου στην Ισπανία με παρουσία από το 1973. Η εταιρία δραστηριοποιείται με δύο ξεχωριστές εγκαταστάσεις, η πρώτη στην περιοχή της Navarra και η δεύτερη στην περιοχή της Rioja. Συνολικά λειτουργεί 5 γραμμές κοπής ρολών λευκοσιδήρου καλύπτοντας τις ανάγκες σημαντικών πελατών έχοντας παράλληλα και εξαγωγική δραστηριότητα. Περισσότερες πληροφορίες στο www.comesa.es

Πολωνία

Στην Πολωνία στην περιοχή του Κατοβίτσε η TSC Sp (Tinplate Service Center Sp zoo) αποτελεί ένα δυναμικό κέντρο επεξεργασίας λευκοσιδήρου με παρουσία από το 2000 στην τοπική αγορά. Η εταιρία ανήκει 100% στην ισπανική Comesa και λειτουργεί μια γραμμή κοπής λευκοσιδήρου καλύπτοντας τις ανάγκες ενός ευρέως πελατολογίου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.tscmetal.pl