Ποιότητα & Περιβάλλον

Ποιότητα - Υγεία - Ασφάλεια και Περιβάλλον, τέσσερις λέξεις πολύ σημαντικές σε οτιδήποτε κάνουμε.

Στην ΠρομετάλΜπακλη έχουμε εγκαταστήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015 για Κοπή, Διαλογή και Πώληση Επικασσιτερωμένου και Επιχρωμιωμένου Χάλυβα από το 2018 και για την Επεξεργασία & Εμπορία προϊόντων Ανοξείδωτου χάλυβα από το 2020.

Είμαστε υπερήφανοι για το Σύστημα Ποιότητας των δυο προϊόντων μας, και το τηρούμε πάντα αυστηρά σε καθημερινή βάση. Είναι αναλυτικό, λεπτομερές και βασίζεται σε πραγματικές καταστάσεις. Το σημαντικότερο όμως, είναι ένα λειτουργικό και πρακτικό εργαλείο το οποίο όλοι οι άνθρωποι μας μπορούν να ακολουθήσουν και να χρησιμοποιούν συνεχώς. Μας επιτρέπει έτσι να διατηρούμε στο μέγιστο επίπεδο τις προδιαγραφές μας, ποιότητας και ασφάλειας.

Στο πέρασμα των χρόνων, οι διαδικασίες της ΠρομεταλΜπακλη έχουν δοκιμαστεί εκτενώς και έχουν τεκμηριωθεί. Υπόκεινται σε συνεχείς αξιολογήσεις από Ελεγκτές και από τους ίδιους τους Προμηθευτές και Πελάτες Λευκοσιδήρου και Ανοξείδωτου Χάλυβα, με άριστα αποτελέσματα.

Στην ΠρομεταλΜπακλη προσπαθούμε για το καλύτερο και το αποδεικνύουμε καθημερινά.
Όχι μόνο ακολουθούμε όλους τους κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας που ισχύουν για κάθε βιομηχανία του κλάδου μας, αλλά τους εφαρμόζουμε αυστηρά και σε πλήρη λεπτομέρεια.


Μπορείτε να κατεβάσετε τις πιστοποιήσεις μας εδώ.

certificate-elcertificate-el