Ποιότητα & Περιβάλλον

Ποιότητα - Υγεία - Ασφάλεια και Περιβάλλον, τέσσερις λέξεις πολύ σημαντικές σε οτιδήποτε κάνουμε.

Η ΠρομεταλΜπακλη έχουμε εγκαταστήσει ήδη από το 1995 σύμφωνα με το ISO 9000 (ISO 9001:2015 απο το 2018), ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Κοπή, Διαλογή και Πώληση Επικασσιτερωμένου και Επιχρωμιωμένου Χάλυβα.

Είμαστε υπερήφανοι για το Σύστημα Ποιότητας και το τηρούμε πάντα αυστηρά σε καθημερινή βάση. Είναι αναλυτικό, λεπτομερές και βασίζεται σε πραγματικές καταστάσεις. Το σημαντικότερο όμως, είναι ένα λειτουργικό και πρακτικό εργαλείο το οποίο όλοι οι άνθρωποί μας μπορούν να ακολουθήσουν και να χρησιμοποιούν συνεχώς. Μας επιτρέπει έτσι να διατηρούμε στο μέγιστο επίπεδο τις προδιαγραφές μας, ποιότητας και ασφάλειας.

Στο πέρασμα των χρόνων, οι διαδικασίες της ΠρομεταλΜπάκλη έχουν δοκιμαστεί εκτενώς και έχουν τεκμηριωθεί. Υπόκεινται σε συνεχείς αξιολογήσεις από Ελεγκτές και από τους ίδιους τους Προμηθευτές και Πελάτες Λευκοσιδήρου, με άριστα αποτελέσματα.

Στην ΠρομεταλΜπακλη προσπαθούμε για το καλύτερο και το αποδεικνύουμε καθημερινά.
Όχι μόνο ακολουθούμε όλους τους κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας που ισχύουν για κάθε βιομηχανία του κλάδου μας, αλλά τους εφαρμόζουμε αυστηρά και σε πλήρη λεπτομέρεια.


Μπορείτε να δείτε τις πιστοποιήσεις μας εδώ.

certificate-el