Οι άνθρωποι μας

Στην ΠρομεταλΜπακλη πιστεύουμε στη δύναμη της ομαδικής δουλειάς και της συνεχούς εκπαίδευσης, δημιουργώντας έναν αποτελεσματικό Οργανισμό, στον οποίο το κυριότερο πλεονέκτημά μας είναι οι άνθρωποι μας.

Διαθέτουμε μια δυναμική και νέα ομάδα εργασίας η οποία αριθμεί πάνω από 130 επαγγελματίες, υψηλά καταρτισμένους, με ιδιαίτερες ικανότητες και καλά εκπαιδευμένους, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται κοντά μας για πολλά χρόνια. Η ποιότητα των ανθρώπων μας είναι η βάση της ικανότητας μας να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας.

Τις βασικές μας αξίες που είναι η Ακεραιότητα, ο Σεβασμός στον Ανθρωπο, η Ασφάλεια και η Ευθύνη μας απέναντι στην Κοινωνία, τις μοιράζονται όλοι όσοι εργάζονται στην ΠρομεταλΜπακλη.