25 Ιουλίου 2018

Μηχανικός «Υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας και ISO»

Αποστολή βιογραφικού με κωδικό MMA στο hr@prometalbakli.gr (Published(3/8/2018) Η θέση αναφέρεται στον Υπεύθυνο Εργοστασίου και έχει έδρα στο εργοστάσιο Ανοξείδωτου Χάλυβα της εταιρίας στην Μάνδρα Αττικής. […]